“Καθίσταται αυτονόητο ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να προβαίνουν στην άμεση εξόφληση των δαπανών του φορέα τους”, καταλήγει η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υπογράφεται από τον αρμόδιο Υφυπουργό.

Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου,  με την ως άνω εγκύκλιο παρέχονται  οδηγίες προς τους φορείς  σχετικά με :

-Την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων

-Την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους και

-Την απορρόφηση  των πιστώσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε βάρος των πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού