Από την 17.07.2020 το βοήθημα που χορηγείται στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος των ασφαλισμένων στο τ. ΕΤΑΑ  ανέρχεται στο ποσό των 399,25 ευρώ και καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, που παρέχει διευκρινίσεις επί της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

Το συνολικό  καθαρό φορολογητέο εισόδημα των δύο τελευταίων ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα  των δύο τελευταίων ετών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Στην εγκύκλιο επίσης αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση καθώς και οι περιπτώσεις αναστολής καταβολής του εν λόγω βοηθήματος.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν αιτήσεις που υποβάλλονται από την  17.07.2020 και εφεξής.

Τέλος η αύξηση του επιδόματος αφορά και όσους δικαιούχους το λάμβαναν  την 17.07.2020.