Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων  ως τεχνικοί ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας για το έτος 2021 αναλύει η σχετική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

– Μπορεί να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους: α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία  και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται αναλυτικά όλη η σχετική διαδικασία.