Για τη χορήγηση ή ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους και ανέργους για την περίοδο από 01.03.2020 έως 28.02.2021 έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη Νόμου, αναφέρει η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.

Στην ως άνω διάταξη αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι:

-Για μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το έτος 2019 είτε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

-Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 2 μηνών ασφάλισης είτε κατά το έτος 2019 είτε κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβάλει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.