Δεδομένου ότι έχουν επέλθει σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των προαιρετικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει  ερμηνευτικές οδηγίες κατ’ άρθρο του Ν. 5078/2023