Εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων η Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2023-2025.

Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  για το 2022 ανέρχεται συνολικά σε 10.998,59 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ποσού 3.198,59 εκατ. ευρώ για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.

 Περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, και ειδική Ενότητα για την ένταξη των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς,   τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα υλοποιηθούν μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ