Ο ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής, μέσω του ιστότοπου e-ΕΦΚΑ, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία, και ολοκληρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής.

Στην εγκύκλιο καταγράφεται αναλυτικά η διαδικασία