Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων προσδιορίζεται στην πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ