Διευκρινίσεις παρέχονται με την εγκύκλιο   2127/2021 της ΑΑΔΕ σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης  του ΦΠΑ σε περιπτώσεις πραγματοποίησης εισροών στα πλαίσια κατασκευής έργων και υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος.