Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παρέχει η εγκύκλιος 2175/2021 που εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Συγκεριμένα η εγκύκλιος θίγει θέματα που αφορούν στα φορολογικά κίνητρα για δωρεές, φορολογικές αποσβέσεις για το κόστος αναβάθμισης Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, τέλος ανακύκλωσης, κατανάλωση πλαστικών προϊόντων,  ρυθμίσεις για τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΗΕ καθώς και για το πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Πράσινου Ταμείου.