Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παρέχει οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής
των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (Κόμβος) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ