Οι εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο. που άπτονται της αρμοδιότητας του διακανονισμού των οφειλών και θα εκτελούνται από τις Τοπικές πλέον Διευθύνσεις e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο ,  είναι οι ακόλουθες:

– Ενημέρωση οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

– Παραλαβή αιτημάτων ρυθμίσεων οφειλετών όταν δεν παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. (αφορά περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο.) και αποστολή τους στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για υλοποίηση.

– Έκδοση γραμματίου με RF στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη για τη διασφάλιση ορθών καταβολών.

– Διαβίβαση του φακέλου που περιλαμβάνει την αίτηση και την απόφαση δικαστηρίου στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου οι τελευταίες να αποστείλουν σχετική εισήγηση στην Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. για υλοποίηση της ρύθμισης. Άρα, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων για τη δημιουργία ρυθμίσεων άπτεται πλέον των αρμοδιοτήτων μόνο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο..