Το δικαίωμα παραγραφής, στις περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος και τούτο διότι κατά την ημερομηνία αυτή διενεργείται η ασφαλιστική και οικονομική τακτοποίηση του ασφαλισμένου.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις υποψηφίων συνταξιούχων οι οποίοι εν συνεχεία υποβάλλουν αίτημα για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών, το δικαίωμα παραγραφής θα πρέπει να εξετάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, προκειμένου ο υποψήφιος να δικαιωθεί καταβολής των αναδρομικών συντάξεων, αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, που παρέχει και σχετικά παραδείγματα.