Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε  εγκύκλιο που  αφορά στα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Στα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν  να λάβουν μέρος  ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους:
α) εργοδότες εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τον   Κώδικα νόμων για την υγεία  και την ασφάλεια των εργαζομένων

β) εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον ως άνω Κώδικα .

γ) εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ’ κατηγορία  και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ