Η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων υπέρ του Ειδκού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2020, αναφέρει, εκτός των άλλων, πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.