Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων, εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου   μηνός Αυγούστου, αναφέρει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε
Κεντρικό Επίπεδο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ.