Σύμφωνα με τη  νομοθεσία από 1/1/2024,  προβλέπεται αναπροσαρμογή:

α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών,

β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς Μηχανικούς – υγειονομικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και

γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ε-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α, κατά το μέρος που αφορά τους έμμισθους δικηγόρους Δημοσίου και τους μισθωτούς Μηχανικούς, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, και η εγκύκλιος 8/2024 του ΕΦΚΑ  παρέχει σχετικές  οδηγίες.