Ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου και για ένα χρόνο (έως 28.02.2023) η ασφαλιστική ικανότητα στη συντριπτική πλειονότητα των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων,σε εκείνους δηλαδή που κατά το προηγούμενο έτος είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης καθώς και σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων που περιγράφονται στην εγκύκλιο του  ΕΦΚΑ.

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως η ασφαλιστική ικανότητα αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στην Εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι περιπτώσεις που καλύπτοντα από την ως άνω διάταξη.

Επίσης σε  διαφορετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ αναφέρεται ότι για την αποφυγή συνωστισμού στα καταστήματα του e-ΕΦΚΑ λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης των γραμματίων προείσπραξης, χρεωστικών υπολοίπων και λοιπών κατά περίπτωση εκκρεμοτήτων, πρόκειται να παραταθεί άμεσα και αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα, έως τις 18/4/22, των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ ( Μηχανικοί, Δικηγόροι,Ιατροί, κ.ά).