Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ( Τ.Ε.Κ.Α)  είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης, ενώ παράλληλα εισάγεται και εφαρμόζεται κεφαλαιοποιητικό σύστημα οικονομικής λειτουργίας στην επικουρική ασφάλιση, με υποχρεωτική υπαγωγή σε αυτό για όσους ασφαλίζονται το πρώτον από 01.01.2022, προαιρετική υπαγωγή για τους ήδη ασφαλισμένους γεννηθέντες από 01.01.1987 και εφεξής, και παραμονή στο υφιστάμενο σύστημα για τους λοιπούς ασφαλισμένους.

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ίδιο όπως και το υφιστάμενο σύστημα. Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ίδιες εισφορές για την επικουρική ασφάλισή τους, είτε υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e -Ε.Φ.Κ.Α., είτε στο Τ.Ε.Κ.Α.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των υπαγόμενων στην ασφαλιστική κάλυψη του Τ.Ε.Κ.Α. αναφερόμενων στο θέμα της παρούσας προσώπων, πραγματοποιείται με υποβολή διακριτής Α.Π.Δ. (Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α.) στην ίδια εφαρμογή υποδοχής ασφαλιστικών στοιχείων στον e – Ε.Φ.Κ.Α., μέσω Α.Π.Δ. για Εργοδότες Κοινών
Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, αντιστοίχως, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν για την υποβολή Α.Π.Δ., μέσω διαδικτύου.

Για την απεικόνιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στην Α.Π.Δ. Τ.Ε.Κ.Α. Οικοδομοτεχνικών Έργων των απασχολούμενων σε αυτά προσώπων, έχει δημιουργηθεί
νέος διακριτός Κ.Α.Δ. 0084 με λεκτική περιγραφή: «Τ.Ε.Κ.Α. – ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ», ο οποίος έχει συνδεθεί με διακριτούς Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ