Στο πλαίσιο της επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που υλοποιούνται για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, εκδόθηκε Εγκύκλιος η οποία  ενημερώνει  ότι δημιουργήθηκαν οι πιο κάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης

II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών για χρήση στο ΑΣΕΠ.