Από  την 19/10/2020 τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι πιο κάτω νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, για Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες και  Αυτοαπασχολούμενους:
Ι. Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας.
II. Μεταβολή δραστηριότητας, στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
III. Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.

Η εγκύκλιος 46/2020 του ΕΦΚΑ βρίσκεται εδώ