Ως γνωστόν,  εντάχθηκαν, από 01.01.2017, ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων – εισφερόντων, στον e – Ε.Φ.Κ.Α. τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών  για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ., οι οποίες δεν σχετίζονται με σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Στην εγκύκλιο 40/2022 του ΕΦΚΑ αναφέρονται οι διατάξεις  με τις οποίες επέρχεται αλλαγή  ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, από 01.01.2020 καθώς και  ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης .