Με την εγκύκλιο 38/2021 του ΕΦΚΑ γνωστοποιείται ο νέος τρόπος υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς και παρέχονται σχετικές  οδηγίες.

Σε περίπτωση ασφαλισμένου ελεύθερου επαγγελματία ή  αυτοαπασχολούμενου για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη  ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Στη συνέχεια στην εγκύκλιο παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς των αναγνωριζόμενων χρόνων ανά κατηγορία ασφαλισμένου και παρέχονται σχετικά παραδείγματα.