Η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών που ήταν απαιτητές έως την 31.05.2021 παρατείνονται κατά ένα μήνα. Ισόχρονα παρατάθηκαν και οι προθεσμίες όλων των επόμενων μηναίων δόσεων.

Προϋπόθεση για να καταστεί δικαούχος οφειλέτης εργοδότης ή επιχείρηση αποτελεί η απασχόληση μισθωτών και η ύπαρξη ενεργού ΚΑΔ στις 05.11.2020.

Η Εγκύκλιος 34/2021 βρίσκεται εδώ