Η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων  ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων επιχειρήσεων ή εργοδοτών που ήταν απαιτητές ως την 30.04.2021 παρατάθηκε κατά ένα μήνα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 29/2021 του ΕΦΚΑ.

Ισόχρονα παρατάθηκαν και οι προθεσμίες των επόμενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης.