Κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στο ακίνητο καθώς και οι πάγιες λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΝΦΙΑ αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος 2027/2022 της ΑΑΔΕ