Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας , τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτή, τα αποτελέσματα υπαγωγής καθώς και λοιπά στοιχεία της ρύθμισης παρέχει η εγκύκλιος 2006/2022 της ΑΑΔΕ