Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών δίδεται  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την εγκύκλιο 20/2021 του ΚΕΑΟ για τις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020,
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάϊου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών,
  • Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Επιπλέον, οι οφειλές των ως άνω χρονικών περιόδων με τις τυχόν προσαυξήσεις δύναται πλέον να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αντί για 24. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 50 ευρώ.