Ως προϋπόθεση για την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους από 1/6/2022 έως 28/2/2023 ορίζεται η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα  σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021.
Το απαιτητό ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος και σε χρήμα  σύμφωνα με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2021 προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων εισφορών κλάδου υγείας έτους 2021, αναφέρει, εκτός των άλλων, η εγκύκλιος 16/2022 του ΕΦΚΑ