Κατά τρείς μήνες παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσων των ενεργών ρυθμίσεων των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών,που ήταν απαιτητές την 31.03.2020,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 13 του ΚΕΑΟ