Με την εγκύκλιο 11/2023 ο ΕΦΚΑ  ενημερώνει  για τις νέες εισφορές που ισχύουν από 01.01.2023 για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους  πίνακες, που περιέχονται σε αυτήν .

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ