Το Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ.  κυκλοφόρησε την  Εγκύκλιο 11 της 27/4/2009 με θέμα ''Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 21/08 (σχετικά με τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου)