Ένα ακόμη έργο ήρθε να προστεθεί στις επιτυχίες της Ένωσης όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ανεβάζοντας τις συνολικές επιτυχίες σε 6 Προγράμματα,

Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα Προγράμματα, που είναι το εθνικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών”, το διευρωπαϊκό Πρόγραμμα Construction Blueprint, το Health & Safety Blueprint, το CDWaste-ManageVET, το SuSoDCΟ σχετικά με τον Κοινωνικό Διάλογο, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην Ενότητα Προγράμματα που υπάρχει στην σελίδα της Ένωσης αναμένουμε με ανυπομονησία την έναρξη και αυτών που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Πολλές από τις προτάσεις ανήκουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης του τεχνικού κόσμου, μία δράση στην οποία στοχεύει τα τελευταία χρόνια η ΠΕΔΜΕΔΕ, σε συνάρτηση και συμφωνία με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας.

Το Τμήμα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ έχει δώσει μία ιδιαίτερη δυναμική στην Ένωση, προσθέτοντας στην φαρέτρα της σειρά έργων και καθιστώντας την πολύτιμο εταίρο για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Εταίρους.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς θα ανακοινωθούν αναλυτικά τα προγράμματα και οι δράσεις που θα προκύψουν μέσα από τα εγκεκριμένα πλέον έργα !

Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια …