“Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι θα δοθεί έγκαιρα η παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων για ένα ακόμα έτος, ο Εργοληπτικός κόσμος βρίσκεται σε αναστάτωση, καθώς δεν έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα η ως άνω διάταξη.

Ζητούμε λοιπόν την επίσπευση της διαδικασίας και την έγκαιρη επίλυση του θέματος  προς αποφυγή ακυρότητας διαγωνιστικών διαδικασιών και δικαστικών διεκδικήσεων,” αναφέρει η επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Υποδομών .