Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας (ΕΚΕΤ) ΗΡΑΚΛΗΣ εγκαινίασε τις  πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις  του επιβεβαιώνοντας την προσήλωση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στην καινοτομία για την επιτάχυνση της μετάβασης σε αειφόρες κατασκευές. Το ΕΚΕΤ είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 και ασχολείται με:

  • την ανάπτυξη καινοτόμων δομικών υλικών, με βελτιωμένο ανθρακικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής τους,
  • την αναζήτηση νέων υλικών, κατασκευαστικών πρακτικών και τεχνολογιών δόμησης,
  • την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα.