Η καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2022 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω Τραπεζών τη Μεγάλη Τετάρτη, 20/04/2022, για τους οικοδόμους που έχουν ήδη ενημερώσει το Ατομικό τους Μητρώο με τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο πιστώνεται το ποσό του Αδειοδωροσήμου, αναφέρει εκτός των άλλων το σχετικό έγγραφο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ