Το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε έγγραφο με θέμα την “Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.