Το  Υπουργείο  Πολιτισμού  απέστειλε έγγραφες εξηγήσεις στην Ένωση μετά τη διαμαρτυρία  για το περιεχόμενο του άρθρου της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” σχετικά με  την αποκατάστση της Γέφυρας της Πλάκας και τη μη αναφορά του ονόματος του Αναδόχου του έργου