Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη με τίτλο :  Εργάνη ΙΙ – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά από 1ης Ιουλίου 2022 για το σύνολο των Τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ.

Οι λοιπές επιχειρήσεις θα απογραφούν από 1.10.2022 έως και 30.11.2022. Η Κάρτα Εργασίας, που θεσμοθετήθηκε  για την Προστασία της Εργασίας, διασφαλίζει το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Μπορείτε να διαβάσετε το Εγχειρίδιο εδώ