Αναλυτικές οδηγίες εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και το Δώρο του Πάσχα από τις πληττόμενες επιχειρήσεις

Εκτός των άλλων αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις  των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις  που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού  δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο  και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

Το Δώρο Πάσχα 2020 θα καταχωρηθεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε
στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020.
Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις,