Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο την άμεση έκδοση απόφασης αναβολής διαγωνισμών κλπ. προς υλοποίηση των διατάξεων της από εφαρμογή 20.03.2020 ΠΝΠ και για τις δημόσιες συμβάσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.