Σε συνέχεια εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (EFORMS) και προκειμένου για τη δημοσίευση Προκηρύξεων και Γνωστοποιήσεων, του Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης TED, μέσω της νέας πλατφόρμας eNotices2, η ΕΑΔΗΣΥ  ενημερώνει  ότι απαιτείται η συμπλήρωση πληροφοριών για την ΕΑΔΗΣΥ (Οργανισμός Προσφυγής), ως κάτωθι:

Τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων (υποχρεωτικών και μη), των ηλεκτρονικών εντύπων δημοσίευσης (eNotices2), στη φόρμα Οργανισμοί:

• BT-500 (Επίσημη ονομασία). Συμπληρώνεται η επίσημη ονομασία του Οργανισμού που θα έχει το ρόλο του «Οργανισμού Προσφυγής» : ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
• BT-501 (Αριθμός καταχώρησης). Συμπληρώνεται ο κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης τη ΕΑΔΗΣΥ: 1000.E00961.0001
• BT-505 (Ηλεκτρονική διεύθυνση). Συμπληρώνεται ο ιστότοπος της ΕΑΔΗΣΥ: https://www.aepp-procurement.gr/
• BT-510 (Ταχυδρομική διεύθυνση). Συμπληρώνεται η ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΑΔΗΣΥ: ΘΗΒΩΝ 196-198 (5ος ΟΡΟΦΟΣ)
• BT-513 (Πόλη). Συμπληρώνεται η πόλη στην οποία εδρεύει η ΕΑΔΗΣΥ: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ – ΝΙΚΑΙΑ
• BT-512 (Ταχυδρομικός Κώδικας). Συμπληρώνεται ο Ταχυδρομικός Κώδικας που αντιστοιχεί στη διεύθυνση της ΕΑΔΗΣΥ: 18233
• BT-507 (Υποδιαίρεση της χώρας). Συμπληρώνεται ο κωδικός NUTS της περιοχής που εδρεύει η ΕΑΔΗΣΥ: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
• BT-514 (Χώρα). Συμπληρώνεται η χώρα που εδρεύει η ΕΑΔΗΣΥ: ΕΛΛΑΔΑ
• BT-506 (Email). Συμπληρώνεται ο λογαριασμός ηλ. ταχυδρομείου της ΕΑΔΗΣΥ: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr
• BT-503 (Τηλέφωνο). Συμπληρώνεται ο αριθμός υπηρεσιακού τηλεφώνου της ΕΑΑΔΗΣΥ: +302132141227
• BT-739 (ΦΑΞ). Καθώς η χρήση τηλεομοιοτυπίας έχει καταργηθεί για το Δημόσιο Τομέα συμπληρώνεται ο αριθμός υπηρεσιακού τηλεφώνου της ΕΑΑΔΗΣΥ: +302132141227