Ο  e-Ε.Φ.Κ.Α.  ενημερώνει ότι παρατείνεται μέχρι τη Παρασκευή 4/02/2022 η προθεσμία:

Α) Καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021 και της αντίστοιχης δόσης εκκαθάρισης εισφορών 2020, Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων ),

Β) Υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γ) Καταβολής δόσεων όλων των ρυθμίσεων,

χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

Το έγγραφο του ΕΦΚΑ βρίσκεται εδώ