Την Τρίτη 16/11/2021 και από ώρα 20.00 έως 22.00  θα γίνουν  δικτυακές εργασίες   και αναμένεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να υπάρξουν διακοπές στην πρόσβαση προς το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών .