Σχετικά με την ανάθεση του έργου “Κατασκευή συνδέσεων ύδρευσης οικοσμού Χρυσής Ακτής” ο Δήμος Καμένων Βούρλων κοινοποίησε στην Ένωση τη νεώτερη απόφασή του μετά τη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ και την παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

“Ο Δήμος μόλις διαπίστωσε το συγκεκριμένο λάθος, άμεσα προέβη σε διόρθωση της συγκεκριμένης απόφασης”, αναφέρει εκτός των άλλων η ως άνω απόφαση.