Ο νόμος που  περιέχει τις  διατάξεις για :

– Την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας ( Άρθρο 54).

– Για τις δόσεις πληρωμής ΕΝΦΙΑ (σε 11 το 2024 και σε 12 από το 2025 και μετά) ( Άρθρο 55)

– Για την προθεσμία υποβολής Ε9 (μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ ειδικά για το έτος 2024, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024) (Άρθρο 56)

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 25 Α/2024.