Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1863 Β/2024 αναφέρεται στην τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων .