Στο άρθρο 48 Ν. 4872/2021,  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   247 Α/2021,  αναφέρεται  ότι επιτρέπεται η πληρωμή Αναδόχων Δημοσίων Συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ, χωρίς ισχύον κατά το χρόνο πληρωμής αποδεικτικό φορολογικής ή και ασφαλιστικής ενημερότητας ς, εφόσον μέχρι την 31η.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής.

Η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως ανακουφιστική για τα μέλη της Ένωσης και αποτελεί  συνέχεια των διαβεβαιώσεων του Υπουργού κ. Θ. Σκυλακάκη προς τον Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Μ. Δακτυλίδη, και των επίμονων ενεργειών της ΠΕΔΜΕΔΕ.