Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 43 Α/2020  ο Ν. 4670/2020 με τίτλο “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι νέοι κανόνες για νέους και παλαιούς ελεύθερους επαγγελματίες και  αυτοαπασχολούμενους  διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης.

Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος:

  • Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα.
  • Από 01/01/2020 δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες, ανά κλάδο, με συγκεκριμένα ποσά: Έτσι δημιουργούνται:
  • Επτά (7) ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες (πρώτα πέντε έτη ασφάλισης)
  • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
  • Προσφέρεται ευελιξία μέσω της δυνατότητας ετήσιας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας.
  • Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για  νέους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους.
  • Υπάρχει νέα προσέγγιση της παράλληλης ασφάλισης μέσω του προσδιορισμού ελάχιστου ύψους εισφορών που προκύπτει από το άθροισμα εισφορών μισθωτής και μη μισθωτής απασχόλησης και δυνατότητα καταβολής προαιρετικά υψηλότερων εισφορών.
  • Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.
  • Για τους αυτοαπασχολούμενους και  τους ελεύθερους επαγγελματίες  το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα υπολογίζεται  με συντελεστές  που καθορίζονται ανάλογα με το έτος που θα γίνει η συνταξιοδότηση.
  • Τέλος  η επιλογή θα γίνεται κάθε έτος, γεγονός που  σημαίνει ότι  οι ασφαλισμένοι δύνανται  να μειώνουν ή να αυξάνουν  την ασφαλιστική τους  κλάση ανά έτος

Επισημάνσεις
–    Η κατάταξη  σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική
–    Η προθεσμία για υποβολή της αίτησης  είναι έως και την Παρασκευή 13/3/2020.

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε σημαντική διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία, εκτός των άλλων, αναφέρει τα εξής:

Πίνακας εισφορών

Ασφαλιστική κατηγορία Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
155 5 50 210
186 6 60 252
236 6 60 302
297 6 60 363
369 6 60 435
500 6 60 566

Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης)

Θεσπίζεται Ειδική ασφαλιστική κατηγορία που απευθύνεται σε νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.

Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας

Κλ. Σύνταξης Κλ. Υγείας σε χρήμα Κλ. Υγείας σε είδος Σύνολο
Ειδική κατηγορία 93 3 30 126