Οι ΚΥΑ που αφορούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ, που έχουν αναρτηθεί στο τέλος του άρθρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

-Η περίοδος χάριτος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου και η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 29η Ιουλίου 2022.

– Το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι  ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

– Η έκπτωση 15% (αφορολόγητη)  στην εφάπαξ εξόφληση του  ποσού ισχύει  στην περίπτωση που  η αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού γίνει έως την 29η Ιουλίου 2022.

– Για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιστροφής(ποσοστά 25%, 33% και 50%) όπως  περιγράφονται στις ΚΥΑ, το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

– Προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η υπαγωγή της οφειλής (επιστρεπτέο ποσό) σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών

– Περιγράφεται αναλυτικά το πλαίσιο επιστροφής ολόκληρου η μέρος του ποσού σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από  αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων.

ΦΕΚ 2669Β/2022

ΦΕΚ 2670Β/2022

ΦΕΚ 2674Β/2022